»
  אל תוותרו על זכויותיכם!


זיכרו כי אתם זכאים לקבל תמלוגים עבור השימוש שנעשה בביצועיכם המוקלטים בשידורי רדיו וטלוויזיה וכן בהשמעות במקומות ציבוריים. זכות זו תלויה בכך, שזכויות המבצעים הם בבעלותכם ולא העברתם אותם לכל גורם אחר באמצעות "כתבי וויתור" "כתבי הסכמה" וכל מיני מסמכים דומים עליהם מבקשים מכם לחתום. חתימה כזו, ללא בדיקה משפטית של המסמך, מעמידה את זכויותיכם לקבלת תמלוגים בסכנה ולכן – הזהרו לפני שאתם חותמים, העבירו כל מסמך כזה לבדיקה משפטי ( חינם!!!) במשרדי עילם.