« »
  הארכת תקופת ההגנה על זכויות מבצעים מ-50 ל-70 שנים!


עד כה היו זכויות המבצעים מוגנות בישראל למשך 50 שנים ממועד ההקלטה המקורי של המוסיקה. כעת נידונה בככנסת הצעה להאריך את תקופת ההגנה בעוד 20 שנים נוספות, כך שביצוע יהיה מוגן למשך 70 שנה ממועד ההקלטה המקורי. הצעת החוק הינה בשלב של הצעת חוק והיא נדונה בוועדת הכלכלה של הכנסת ומסתמנת הסכמה של הוועדה. אנו צופים שתוך מספר חודשים תקבל ההצעה מעמד של חוק!