« »
  נלחמים נגד הכוונה להחרים את זכויות המבצעים לטובת ערוץ עידן פלוס!!!


לכבוד
מר בנימין נתניהו- ראש הממשלה ושר התקשורת
מר משה כחלון- שר האוצר
מר שלמה פילבר- מנכ"ל משרד התקשורת
גב' איימי – מנכ"לית משרד המשפטים
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

ה"ה.,

הנדון: עמדת עילם, עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים (ע"ר) בעניין: הוראות 2ה ו- 2ו' בפרק תקשורת ותיירות – הגברת התחרות בשוק התקשרות שבטיוטת חוק ההסדרים

עילם, עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים (ע"ר) הינה ארגון יציג לניהול משותף המייצגת כ-2,000 מוסיקאים מבצעים ישראליים, מנצחים ונגנים.
עילם גובה תמלוגים עבור השימושים השונים הנעשים בזכויות המבצעים של המוסיקאים המבצעים.

עילם מתנגדת נחרצות לאמור בסעיפים 2ה ו-2ו' שבפרק תקשורת ותיירות-הגברת התחרות בשוק התקשורת שבטיוטת חוק ההסדרים.

בהוראות 2ה ו-2ו' הנ"ל מוצע לפטור את הגורם המפעיל וכן מפיץ משנה שאינו גורם מפעיל מתשלום כלשהו לבעלי זכויות מבצעים ויוצרים בעד הפצת השידורים הפתוחים או מתן גישה אליהם ברשת האינטרנט, וכן לקבוע כי הפצת השידורים הפתוחים בידי הגורם המפעיל על רשת האינטרנט לא תיחשב כשידור משנה ולא תהווה הפרת זכות מבצעים והפרת זכות יוצרים.

ההוראות הנ"ל המוצעות בטיוטת חוק ההסדרים מהוות הפקעה קניינית של זכויות היוצרים והמבצעים, הן עומדות בניגוד גמור להתחייבויות בינלאומיות של ישראל, ביניהן אמנת ברן שעגנה את זכויות היוצרים ואמנת רומא 1961 שעגנה את זכויות המבצעים, שאליהן הצטרפה מדינת ישראל ולפיהן היא מחויבת בשמירה והגנה על זכויות המבצעים והיוצרים ויש בהן פגיעה קשה, לא מוצדקת ולא מידתית, בבעלי זכויות מבצעים ויוצרים.

ויובהר, תמלוגים שנקבעו במסגרת האמנות והחוקים הבינלאומיים והמקומיים נועדו להעניק לאמנים המבצעים והיוצרים תמריץ על מנת שיוכלו להשקיע מלוא זמנם ביצירת יצירות וביצועים המעשירים את התרבות וכדי שהחברה תוכל לצאת נשכרת ותוכל ליהנות מפרי כישרונם. תמלוגים אלה אמורים להשתלם מכל שימוש הנעשה בזכויות היוצרים והמבצעים, לרבות במסגרת שידורים, שימושים ברשת האינטרנט וביצועים פומביים.

אם מטרת התיקון כפי שמוסבר בדברי ההסבר בטיוטת חוק ההסדרים היא להביא לכך שעידן פלוס יוכל להפוך תוך פרק זמן קצר לחלופה אטרקטיבית לפלטפורמות הרב ערוציות הקיימות הן בהיבט המחיר והן בהיבט התוכן, מדוע מוצע לעשות זאת על גבם של היוצרים והמבצעים?

ויובהר עוד, מבחינת מכלול הסיבות המנויות בדברי ההסבר לכישלון עידן פלוס ולעובדה שאינו מממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו עולה כי הן נעוצות בעיקר ממגוון השידורים הדל המוצע על ידו, מאיכות קליטת השידורים המהווים חסם תחרותי המעכב ומונע משחקנים חדשים בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית מלהיכנס בשעריו. ואולם בעוד שגם המפעיל וגם הערוצים השונים עשויים להיבנות מהרחבת הפצת השידורים ואפשרויות הגישה אליהם שמציעה טיוטת החוק ולהרוויח מכך, זכויותיהם של המבצעים והיוצרים מופקעות וכל המהלך הזה נעשה על גבם ועל חשבונם תוך הפקרת זכויותיהם באופן שנגזלים מהם כספי התמלוגים המהווים את כספי הפנסיה של ציבור זה והמאפשרים את קיומו לעת זיקנה! (וכולנו נכחנו וראינו מה עלול לקרות לאמנים מבוגרים שמקורות פרנסתם נסתתמו).

שלילת מקור הכנסתם של יוצרים ומבצעים באמצעות הפקעת זכויותיהם אין בה דבר כדי לתרום להגברת התחרות בשוק התקשורת מחד, ומאידך, היא עלולה לקעקע לחלוטין את כל המנגנון של גביית התמלוגים הקיים ולפגוע פגיעה אנושה ביכולתם של היוצרים והמבצעים להתפרנס מיצירתם ובכך לפגוע באינטרס הציבור כאשר תמנע ממנו היכולת ליהנות מפרי כישרונם של היוצרים והמבצעים המעשירים את תרבותו.

לאור האמור לעיל נבקשכם לדחות על הסף את סעיפים 2ה ו2ו' שבנדון ולהסירם מחוק ההסדרים.

בכבוד רב,

עו"ד דן גוטפריד, מנכ"ל עו"ד רויטל עמיר, יועצת משפטית

עילם, עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים (ע"ר)